lördag 19 december 2015

Lucka 19 i årets #stafettkalender

Allt hänger ihop. Det finns en röd tråd i det livslånga lärandet. Visst skulle det vara skönt om det vore så? Om det fanns något som kunde förenkla vår vardag i förskolan, något som binder samman allt vi behöver lägga fokus på?  Så att vi kunde se ett mönster i vårt målarbete, pedagogiska planeringar, dokumentation, årsplaner, halvårsanalyser, utvecklingssamtal, systematiska kvalitetsarbete och allt annat vi ska hinna med förutom lärande, utveckling och undervisning? 
För mig personligen har jag utvecklats mycket i mitt arbete som leg förskollärare sedan jag för första gången 2011 kom i kontakt med förmågorna i The Big Five. Jag såg genom förmågorna kärnan i lärandet, kopplingarna mellan förmågorna och EUs nyckelkompetenser för det livslånga lärandet. Genom att använda Lpfö, 2010 som vår metodbok i vårt dagliga arbete blir både planering, analys, reflektion, uppföljning och utvärdering enklare genom att målet blir så tydligt och synligt. Det har hjälpt mig och kollegorna i vårt arbete. Genom att lägga mer fokus på innehåll och processer istället för mata på med aktiviteter och görande. För mig handlar det om att lärandet är något som finns med oss hela livet men det sker inte bara med automatik. Vi behöver finnas där tillsammans med barnen, ställa de stora frågorna, utmana dem i den proximala utvecklingszonen och levla lärandet. Undervisa genom målstyrda processer (Skolagens definition). Vara medvetna om var är vi och vart ska vi. Då vet vi också ofta hur. Förskolan är den första skolformen barn och vårdnadshavare möter. Vi behöver bygga broar och samarbeta med varandra mellan de olika skolformerna. Förmågorna blir kittet som binder alla skolformerna samman i en lång härlig röd tråd genom barnens utbildningsresa. 

Boken jag rekommenderar er att läsa fungerar lika bra i förskolan som i skolan och heter: PS! Under hösten har jag deltagit i en bokcirkel på Facebook utifrån denna bok, spännande diskussioner tillsammans med kollegor runt om i Sverige från alla skolformer, förskola till gymnasiet. Vill även tipsa er om fb gruppen The Big Five i förskolan om ni vill diskutera vidare de fem förmågorna. DS! 

Vill också passa på att önska er alla en riktgt God Jul! 

Önskar Tessan "paddagogen" Åkerblom, leg förskollärare med särskilt utvecklingsuppdrag. Arbetar på Ulriksdals förskola, Pysslingen 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar