söndag 10 mars 2013

Sagotema

Under denna termin har vi sagotema med barnen. Temat har kommit till mycket utav barnens stora intresse för det skrivna ordet, för bokstäver, berättande och alla härliga samtal vi har med barnen. Mycket inspiration får de i en del av de appar vi tillsammans använder som puppet pals, iMovie, Pic collage, toonastic mfl. Som en fortsättning på värdegrundstemat och vår kompissol läste jag högt för barnen boken om Pricken. Efteråt arbetade vi vidare genom samtal om Olika och Lika
och ritade valfritt vad vi kom ihåg från sagan.