onsdag 11 december 2013

Barnen som "makers"

Under hösten har vi haft värdegrundsarbete och kompistema med barnen. Vi har samtalat och diskuterat kring att vara en bra kompis, vilket ansvar var och en har för gruppens klimat men ibland behöver man också få göra- vara en makers! Sagt och gjort så delade vi in barnen i mindre grupper och utifrån en av  barnens egenhändigt fram diskuterade "kompisregler" fick de skapa en film i IMovie eller Puppet Pals där de skulle berätta om att säga snälla saker till varandra, plocka undan efter dig, hjälpa varandra osv. Vi gick igenom sagostrukturen först med början-mitt-slut   och sedan fick barnen rita ett manus medans vi skrev vad de ville få fram i sin berättelse. Efter det skapade barnen figurerna som skulle vara med i filmerna. Vi vuxna hjälpte dem att filma medans de var med i hela processen och talade in, bestämde ljudeffekter, musik mm. Några ville ha en explosion varpå vi fick göra en bakpulversbomb som filmades och lades in i deras film. Allt är möjligt! När alla filmer var klara hade vi filmpremiär på förskolan och stoltheten lös i ögonen på barnen. 
Vilka fantastiska "makers" de är! 
En låga är tänd!