lördag 31 augusti 2013

Tänka utanför boxen

Inom paddagogiken brukar vi tala om vikten av att tänka utanför boxen. Det vi menar då är att vi som pedagoger ser ett lärande utanför själva appen. Det vi menar när vi pratar om ett mer lärande. Ett exempel på det är te.x när vi under vattentemat hamnade i ett samtal kring vilka olika sorters båtar som fanns ( den begreppsliga förmågan) började rita olika båtar. Dessa båtar fotade vi sedan för att kunna arbeta med dem i appen Puppet Pals. Vi klippte in dem så att vi kunde använda dem tillsammans i appen. Istället för att bara ha tillgång till en båt fick barnen möjlighet att även låna båtar från sina kompisar. Efter det skapades det sagor med båtar och några flickor sjöng in sången En liten båt och En kulen natt tillsammans med bilder på båtar. Vatten bakgrunderna hade även barnen målat med en diskussion kring färgblandning och vilja olika nyanser av blått som de kunde få fram. Små och relativt vanliga inslag i förskolans
värld som ger ett stort lärande genom att lyfta in lärplattans stora möjligheter.
söndag 25 augusti 2013

Uppstarten


Hej! Fantastisk vecka där nu barnen har kommit tillbaka efter härlig sommarledighet och vi lika så. En ny hösttermin startas och på många förskolor och skolor runt om i landet har det köpts in ipads eller androidplattor som nu ska introduceras. Då även jag har bytt arbetsplats så är det bra att arbetslaget sätter sig ner och diskuterar kring frågor som rör Vad, Varför och Hur?  Jag tror att det är väldigt viktigt att ha en gemensamt förhållningssätt när det gäller våra digitala verktyg (och även kring allt annat vi gör). Däremot måste det inte betyda att allt ska vara lika för alla utan att våra pedagogiska olikheter måste få möjlighet att lyftas fram i diskussioner med varandra. Fortfarande känns användande av teknik obekväm och främmande för många och även om tillgången ökar och allt fler barn har tillgång till verktygen så finns det många frågor från föräldrarna. Därför kan det vara bra att samtala om dem. Här är några frågeställningar vi använder oss utav som även kanske kan hjälpa er att komma igång vid uppstarten. Använd dem eller låt er inspireras av dem och formulera om dem men glöm inte att nedteckna diskussionen och fota/filma mycket i början för er egen dokumentations skull. Lycka till!


Vilket begrepp benämner vi verktyget med? 
Varför vill vi använda verktyget? Vilka effekter tror vi verktyget kommer att ha?
( syftet)
Hur introducerar vi verktyget?
Vad gör barnen/eleverna med verktyget?
Vad sker runt verktyget?
Vad ser vi händer kring barnens/elevernas lärande kring verktyget?
Hur dokumenterar vi barnens lärande runt verktyget?
Hur förmedlar vi vidare dokumentationen? Vilka ska få ta del av den? 
Vilket förhållningssätt ska vi inta runt verktyget? 
Vilka är de kritiska aspekterna?
Vilka är de positiva effekterna?
Vem/Vilka sköter om verktyget med uppdateringar, inköp, appar, underhåll? 
fredag 16 augusti 2013

The Big 5 och djuren

Hej! Då och då får vi frågan kring vilket djur som hör till vilken förmåga och hur vi tänkte. Därför har vi nu skapat ett litet bildspel här på bloggens högra sida med lite information hur allting en gång startade. Kan ju också berätta att vi hade oerhört trevligt och roligt under dessa samtal med varandra under våren 2012 då vi arbetade intensivt med vårt projektarbete kring de fem förmågorna. Mycket skratt, många tankar och funderingar och en mängd koppar kaffe. Vi är oerhört glada och stolta att så många pedagoger runt om i Sverige och andra länder vill följa vårt arbete och vi följer er andra också med all härlig inspiration ni ger oss och varandra.

Sharing in caring! Så våga dela med dig!