torsdag 28 november 2013

Tema: Vinterfåglar

Hej!
Idag har vi lärt oss om våra Vinterfåglar. Samlingen började med att vi satt oss och lyssnade på olika fågelläten med appen Lärkvitter där vi tränade på förmågan: jämföra likheter o skillnader och förklara och påvisa samband med olika läten. Sedan tittade vi på olika bilder på de vanligaste fåglarna där vi samtalade och diskuterade med varandra. Barnen berättade om olika erfarenheter o minnen de hade kring fåglarna. Efter det tittade vi ur.se på storskärmen om Skrutt och småfåglar där fick barnen faktakunskaper kring fåglarna genom programmets upplägg med att sortera och strukturera olika fåglar, se samband och lära sig olika begrepp( nya fågelnamn). Därefter fick 3- åringarna måla valfri fågel genom att titta på en bild ( tolka, kritiskt granska bilden) medans 4 och 5-åringarna fick välja en bild och skapa en fågel på pärlplattan . Spännande att se att de valde olika strategier för att lösa problemet på och fick träna på sin matematiska förmåga och olika matematiska begrepp. Någon arbetade sig inbegripna och ut, andra genom att ta rad för rad, en del valde en enfärgad fågel för att de trodde det skulle vara enklare etc. Begrepp som vad är en rad, mönster, återupprepning, antal och mycket annat diskuterades och reflekterades det kring under arbetets gång. Se själva vilket fantastiskt arbete barnen har lagt ner! 


onsdag 13 november 2013

Konsten att fånga lärandet i stunden

Hej! Vilken fantastisk eftermiddag jag har haft tillsammans med några barn. Vad mycket nytt och spännande jag har lärt mig! Straxt före mellanmålet kom några barn och frågade mig vad en mumie var och jag började fundera. Jo, de är ju mumiefierade döda människor ( ofta kungar) som fanns för länge sedan i Egypten och begravdes i pyramider. Ja, jag vet att det finns säkert tusen förklaringar till och att all fakta inte stämmer. Här skulle berättelsen ha kunna sluta och barnen hade gått vidare och lekt att de var mumier om inte nästa fråga också hade kommit...

Hur ser en pyramid ut?

Ja, det går ju att rita upp på ett papper och förklara men då sa jag istället åt dem att hämta lärplattan för det finns ju faktiskt andra sätt att förklara saker och ting på och det är ju genom att visa och undersöka tillsammans....

Via google earth "reste" vi till Egypten, vi tittade på bilder, såg öknen, såg pyramiderna ovanfrån, runt om, läste information om platserna vi besökte genom wikipedia.

Hur ser pyramiden ut inuti?

Ja, det har jag ju ingen aning om eftersom jag aldrig har varit i någon men via youtube hittade vi andra människor som hade det. Barnens och mina ögon var stora som tallrikar när vi följde med in i pyramidernas fantastiska värld. Vi gick genom trånga, mörka gångar. Nedför trappor allt längre in....

Vår resa väckte massor av följdfrågor kring varför, vad och hur. Därför gick vi vidare och började söka efter kunskap på unga faktas hemsida. Där kunde barnen och jag finna en del svar på våra frågor och funderingar.

Vilket spännande lärotillfälle det blev för mig och barnen! Vad mycket jag har lärt mig! Det är inte alla arbetsdagar man får chansen att resa till Egypten och besöka en pyramid. Helst inte när det är en grå novemberdag,även om solen tittade fram här i Uppsala idag.söndag 3 november 2013

Jag är med-är du?

Förra veckan drog det digitala Skollyftet igång med dunder och brak. En öppen kurs för alla pedagoger som vill delta. Kursen håller på i tio veckor med paus över jul. Den vilar på tre ben, digital kompetens, "sharing is caring" och skolutveckling. Vad du vill dela med dig av är upp till dig men du har chansen att få ta del av en stor samlad härlig kunskap och nytänkande från pedagoger runt om i landet. Du kan följa Skollyftet genom olika sociala medier såsom twitter, facebook, hemsidor och bloggar. Se intervjuer och föreläsningar via bambuser mm.


Första veckans uppgift är att presentera sig själv såhär kommer det...

Jag är en nyfiken legitimerad förskollärare som arbetar f.n i förskolan med de äldsta barnen och har tidigare tillbringat ett flertal år i förskoleklass. Mitt digitala intresse går så långt tillbaka till då jag var en sådär 9-10 år och skrev tidningen Orionnytt med kompisarna på gatan. Vi fick låna en pappas dator och skrev ut tidningen på en annans pappa kopiator på hans jobb. I början av 90- talet arbetade jag med min första Mac som jag hade på kontoret där jag i mitt arbete såsom ungdomsledare skrev månadsblad, sångböcker och hade min första " mediaklubb" med fritidsbarnen. I slutet av 90- talet tog jag in datorn i förskolevärlden med olika lek o lärspel. Bloggande började jag med redan hösten 2009 men då med heminredning och där insåg jag det fina med att bygga upp nätverk med andra och "sharings kulturen". Sedan har det bara fortsatt av farten tills idag då jag älskar och använder mig utav lärplattor i mitt dagliga arbete tillsammans med barnen. Alla de vänner jag har träffat via sociala medier och som jag nätverkar med idag ger mig så otroligt mycket lärande. Jag fortbildar mig varje dag genom er, inte för att jag måste utan för att jag vill. Idag är jag inte bara en pedagog utan också en paddagog!
Förutom mitt arbete som är en upptäcksresa varje dag delar jag gärna med mig av mina tankar och ide'er till andra intresserade. Det gör jag via denna blogg, www.projektetbig5.weebly.com och paddagogen.se.