onsdag 11 december 2013

Barnen som "makers"

Under hösten har vi haft värdegrundsarbete och kompistema med barnen. Vi har samtalat och diskuterat kring att vara en bra kompis, vilket ansvar var och en har för gruppens klimat men ibland behöver man också få göra- vara en makers! Sagt och gjort så delade vi in barnen i mindre grupper och utifrån en av  barnens egenhändigt fram diskuterade "kompisregler" fick de skapa en film i IMovie eller Puppet Pals där de skulle berätta om att säga snälla saker till varandra, plocka undan efter dig, hjälpa varandra osv. Vi gick igenom sagostrukturen först med början-mitt-slut   och sedan fick barnen rita ett manus medans vi skrev vad de ville få fram i sin berättelse. Efter det skapade barnen figurerna som skulle vara med i filmerna. Vi vuxna hjälpte dem att filma medans de var med i hela processen och talade in, bestämde ljudeffekter, musik mm. Några ville ha en explosion varpå vi fick göra en bakpulversbomb som filmades och lades in i deras film. Allt är möjligt! När alla filmer var klara hade vi filmpremiär på förskolan och stoltheten lös i ögonen på barnen. 
Vilka fantastiska "makers" de är! 
En låga är tänd! torsdag 28 november 2013

Tema: Vinterfåglar

Hej!
Idag har vi lärt oss om våra Vinterfåglar. Samlingen började med att vi satt oss och lyssnade på olika fågelläten med appen Lärkvitter där vi tränade på förmågan: jämföra likheter o skillnader och förklara och påvisa samband med olika läten. Sedan tittade vi på olika bilder på de vanligaste fåglarna där vi samtalade och diskuterade med varandra. Barnen berättade om olika erfarenheter o minnen de hade kring fåglarna. Efter det tittade vi ur.se på storskärmen om Skrutt och småfåglar där fick barnen faktakunskaper kring fåglarna genom programmets upplägg med att sortera och strukturera olika fåglar, se samband och lära sig olika begrepp( nya fågelnamn). Därefter fick 3- åringarna måla valfri fågel genom att titta på en bild ( tolka, kritiskt granska bilden) medans 4 och 5-åringarna fick välja en bild och skapa en fågel på pärlplattan . Spännande att se att de valde olika strategier för att lösa problemet på och fick träna på sin matematiska förmåga och olika matematiska begrepp. Någon arbetade sig inbegripna och ut, andra genom att ta rad för rad, en del valde en enfärgad fågel för att de trodde det skulle vara enklare etc. Begrepp som vad är en rad, mönster, återupprepning, antal och mycket annat diskuterades och reflekterades det kring under arbetets gång. Se själva vilket fantastiskt arbete barnen har lagt ner! 


onsdag 13 november 2013

Konsten att fånga lärandet i stunden

Hej! Vilken fantastisk eftermiddag jag har haft tillsammans med några barn. Vad mycket nytt och spännande jag har lärt mig! Straxt före mellanmålet kom några barn och frågade mig vad en mumie var och jag började fundera. Jo, de är ju mumiefierade döda människor ( ofta kungar) som fanns för länge sedan i Egypten och begravdes i pyramider. Ja, jag vet att det finns säkert tusen förklaringar till och att all fakta inte stämmer. Här skulle berättelsen ha kunna sluta och barnen hade gått vidare och lekt att de var mumier om inte nästa fråga också hade kommit...

Hur ser en pyramid ut?

Ja, det går ju att rita upp på ett papper och förklara men då sa jag istället åt dem att hämta lärplattan för det finns ju faktiskt andra sätt att förklara saker och ting på och det är ju genom att visa och undersöka tillsammans....

Via google earth "reste" vi till Egypten, vi tittade på bilder, såg öknen, såg pyramiderna ovanfrån, runt om, läste information om platserna vi besökte genom wikipedia.

Hur ser pyramiden ut inuti?

Ja, det har jag ju ingen aning om eftersom jag aldrig har varit i någon men via youtube hittade vi andra människor som hade det. Barnens och mina ögon var stora som tallrikar när vi följde med in i pyramidernas fantastiska värld. Vi gick genom trånga, mörka gångar. Nedför trappor allt längre in....

Vår resa väckte massor av följdfrågor kring varför, vad och hur. Därför gick vi vidare och började söka efter kunskap på unga faktas hemsida. Där kunde barnen och jag finna en del svar på våra frågor och funderingar.

Vilket spännande lärotillfälle det blev för mig och barnen! Vad mycket jag har lärt mig! Det är inte alla arbetsdagar man får chansen att resa till Egypten och besöka en pyramid. Helst inte när det är en grå novemberdag,även om solen tittade fram här i Uppsala idag.söndag 3 november 2013

Jag är med-är du?

Förra veckan drog det digitala Skollyftet igång med dunder och brak. En öppen kurs för alla pedagoger som vill delta. Kursen håller på i tio veckor med paus över jul. Den vilar på tre ben, digital kompetens, "sharing is caring" och skolutveckling. Vad du vill dela med dig av är upp till dig men du har chansen att få ta del av en stor samlad härlig kunskap och nytänkande från pedagoger runt om i landet. Du kan följa Skollyftet genom olika sociala medier såsom twitter, facebook, hemsidor och bloggar. Se intervjuer och föreläsningar via bambuser mm.


Första veckans uppgift är att presentera sig själv såhär kommer det...

Jag är en nyfiken legitimerad förskollärare som arbetar f.n i förskolan med de äldsta barnen och har tidigare tillbringat ett flertal år i förskoleklass. Mitt digitala intresse går så långt tillbaka till då jag var en sådär 9-10 år och skrev tidningen Orionnytt med kompisarna på gatan. Vi fick låna en pappas dator och skrev ut tidningen på en annans pappa kopiator på hans jobb. I början av 90- talet arbetade jag med min första Mac som jag hade på kontoret där jag i mitt arbete såsom ungdomsledare skrev månadsblad, sångböcker och hade min första " mediaklubb" med fritidsbarnen. I slutet av 90- talet tog jag in datorn i förskolevärlden med olika lek o lärspel. Bloggande började jag med redan hösten 2009 men då med heminredning och där insåg jag det fina med att bygga upp nätverk med andra och "sharings kulturen". Sedan har det bara fortsatt av farten tills idag då jag älskar och använder mig utav lärplattor i mitt dagliga arbete tillsammans med barnen. Alla de vänner jag har träffat via sociala medier och som jag nätverkar med idag ger mig så otroligt mycket lärande. Jag fortbildar mig varje dag genom er, inte för att jag måste utan för att jag vill. Idag är jag inte bara en pedagog utan också en paddagog!
Förutom mitt arbete som är en upptäcksresa varje dag delar jag gärna med mig av mina tankar och ide'er till andra intresserade. Det gör jag via denna blogg, www.projektetbig5.weebly.com och paddagogen.se.måndag 28 oktober 2013

Härliga bokstäver!

Hej! Visst är det spännande med bokstäver? Hur ser de ut? Hur låter de?Vad händer när man sätter ihop dem?Barnens nyfikenhet över sitt eget skriv 
och läslärande. Inte inlärning utan ett lärande här och nu. Spännande samtal som uppstår när de jobbar tillsammans i appen ABC spelet. Vilken bokstav ska vi ta nu? Hur låter den? Ja, just det så där. T vilken är det? Ahh Tessans första bokstav. Härlig kommunikation med härliga bokstäver! Några kritiska röster har jag läst kring att det är en barnröst dom talar, dock inget jag har märkt att barnen irriterar sig på. Har provat appen med barn i åldrarna 2-6 år. Prova du med och skriv gärna en kommentar vad du tycker om den. 
söndag 6 oktober 2013

Lek i olika former

Lek och lärande går hand i hand är något vi ofta pratar om i förskolan. Vi talar ofta om den fria leken men nu när även förskolan har undervisningsbegreppet kan vi också använda oss av en medveten lek. Det jag menar är när vi vuxna har ett syfte och går in och inspirerar, observerar och reflekterar kring  leken. Då jag använder lärplattor i min undervisning händer det att det kommer frågor om leken får stryka på foten med införande av teknik men VARFÖR skulle de konkurrera med varandra? Jag är övertygad om att de går att förena. 
För mig blir det att Lek och Teknik hand i hand ger merLärande! 

Leken lär för livet menar Birgitta Knutsdotter Olofsson, känd lekforskare. Hon talar om att barnen i leken lär sig:
1) Samförstånd - man behöver komma överens om hur man ska leka leken. 
( lekkoderna). 
2) Turtagande - man behöver kunna vänta på sin tur. 
3) Ömsesidighet - man måste kunna ge varandra en chans.
 Leka Livet (www.ur.se)

Lek kan ske med bilar på bilmattan men den kan också ske i den nya appen Toca Boca Cars. Samma syfte, samma lek, samma träning. Lika men olika. Traditionell lek - Lek med lärplatta.
Det jag ser är en utveckling av leken som ger ett merLärande. I appen tränar barnen samförstånd, turtagning och ömsesidighet men också samarbete, problemlösning och kommunikation. Det är mindre konflikter vilken bil/figurer/hus de ska ha och ett större fokus på vad de vill få ut av leken. Syftet är mer medvetet uttalat för barnen när de använder appen vilket jag tror kommer utveckla även leken på bilmattan. söndag 22 september 2013

Traditionellt tema med twist

Hej! Ofta har vi i förskolan väldigt traditionella teman utifrån våra årstider. Under hösten tar vi ofta upp djur, skapar med löv, plockar svampar, bär och äpplen. För att lyfta barnens lärande och med ett större fokus på The Big Five brukar jag fundera hur jag kan twista till undervisningen. I veckan har vi haft Äppeltema med sånger o ramsor om äpple (begrepp), vi talade om äpplets olika delar, vart sitter skaftet?, skalet? (Förstå olika begrepp) Det bruna under äpplet= heter fluga. Varför då? Det är där äpplets blomma suttit med nektar som flugorna vill åt (relatera innebörden av olika begrepp). Följdfråga- Vad är nektar? ( samtala/resonera) Vad finns inuti äpplet? Kärnor (tolka). Vad rimmar kärna på? Stjärna! Klyv äpplet åt motsatt visa barmen stjärnan som blir synlig. Hur många spetsar? 5. Vad har vi mer 5 av. Räkna fingrarna på din hand ( 5 kamrar i kärnhuset ( förklara och påvisa samband, analysförmåga). Sedan tar jag äpplet och ställer frågan, Hur långt kan ett äppelskal bli? Efter att jag har visat får de utmaningen att försöka klippa eller riva ett  A4 papper sim blir längre än mitt (ha omdöme om, avgöra rimligheten, lösa problem, välja mellan olika strategier mm, metakognitiv förmåga. Den kommunikativa förmåga tränade vi hela tiden i samtal med barnen utifrån deras nyfikna frågor och förmågan att hantera information tränade jag själv på då jag letade upp fakta kring äpplen och insåg att en fruktträdgårds hemsida borde vara en sida med hög trovärdighet. 


tisdag 10 september 2013

Kan man ta med lärplattan ut?

Hej! Idag hade vi en härlig dag ute i skogen med våra allra yngsta barn. Tänk så mysigt att få sitta med blåbärs kladdiga munnar i en solig skogsglänta och tillsammans få lyssna till sagan om Mamma Mu som bygger en koja i skogen. Intrycken och upplevelsen att samtidigt som sagan berättas kunna känna lukten av skogen, sticka ner fingrarna i mossan och sedan få själv gå på upptäcktsfärd i jakten på den perfekta pinnen. Pinnarna målades sen i härliga färger och ströddes över med glitter ( här behövde man inte vara rädd för glitter på golvet). Så härligt att få skapa i skogen! 
Pinnarna tog vi hem och hängde upp i taket. Nästa gång kanske vi bygger en egen koja...

lördag 31 augusti 2013

Tänka utanför boxen

Inom paddagogiken brukar vi tala om vikten av att tänka utanför boxen. Det vi menar då är att vi som pedagoger ser ett lärande utanför själva appen. Det vi menar när vi pratar om ett mer lärande. Ett exempel på det är te.x när vi under vattentemat hamnade i ett samtal kring vilka olika sorters båtar som fanns ( den begreppsliga förmågan) började rita olika båtar. Dessa båtar fotade vi sedan för att kunna arbeta med dem i appen Puppet Pals. Vi klippte in dem så att vi kunde använda dem tillsammans i appen. Istället för att bara ha tillgång till en båt fick barnen möjlighet att även låna båtar från sina kompisar. Efter det skapades det sagor med båtar och några flickor sjöng in sången En liten båt och En kulen natt tillsammans med bilder på båtar. Vatten bakgrunderna hade även barnen målat med en diskussion kring färgblandning och vilja olika nyanser av blått som de kunde få fram. Små och relativt vanliga inslag i förskolans
värld som ger ett stort lärande genom att lyfta in lärplattans stora möjligheter.
söndag 25 augusti 2013

Uppstarten


Hej! Fantastisk vecka där nu barnen har kommit tillbaka efter härlig sommarledighet och vi lika så. En ny hösttermin startas och på många förskolor och skolor runt om i landet har det köpts in ipads eller androidplattor som nu ska introduceras. Då även jag har bytt arbetsplats så är det bra att arbetslaget sätter sig ner och diskuterar kring frågor som rör Vad, Varför och Hur?  Jag tror att det är väldigt viktigt att ha en gemensamt förhållningssätt när det gäller våra digitala verktyg (och även kring allt annat vi gör). Däremot måste det inte betyda att allt ska vara lika för alla utan att våra pedagogiska olikheter måste få möjlighet att lyftas fram i diskussioner med varandra. Fortfarande känns användande av teknik obekväm och främmande för många och även om tillgången ökar och allt fler barn har tillgång till verktygen så finns det många frågor från föräldrarna. Därför kan det vara bra att samtala om dem. Här är några frågeställningar vi använder oss utav som även kanske kan hjälpa er att komma igång vid uppstarten. Använd dem eller låt er inspireras av dem och formulera om dem men glöm inte att nedteckna diskussionen och fota/filma mycket i början för er egen dokumentations skull. Lycka till!


Vilket begrepp benämner vi verktyget med? 
Varför vill vi använda verktyget? Vilka effekter tror vi verktyget kommer att ha?
( syftet)
Hur introducerar vi verktyget?
Vad gör barnen/eleverna med verktyget?
Vad sker runt verktyget?
Vad ser vi händer kring barnens/elevernas lärande kring verktyget?
Hur dokumenterar vi barnens lärande runt verktyget?
Hur förmedlar vi vidare dokumentationen? Vilka ska få ta del av den? 
Vilket förhållningssätt ska vi inta runt verktyget? 
Vilka är de kritiska aspekterna?
Vilka är de positiva effekterna?
Vem/Vilka sköter om verktyget med uppdateringar, inköp, appar, underhåll? 
fredag 16 augusti 2013

The Big 5 och djuren

Hej! Då och då får vi frågan kring vilket djur som hör till vilken förmåga och hur vi tänkte. Därför har vi nu skapat ett litet bildspel här på bloggens högra sida med lite information hur allting en gång startade. Kan ju också berätta att vi hade oerhört trevligt och roligt under dessa samtal med varandra under våren 2012 då vi arbetade intensivt med vårt projektarbete kring de fem förmågorna. Mycket skratt, många tankar och funderingar och en mängd koppar kaffe. Vi är oerhört glada och stolta att så många pedagoger runt om i Sverige och andra länder vill följa vårt arbete och vi följer er andra också med all härlig inspiration ni ger oss och varandra.

Sharing in caring! Så våga dela med dig! 

tisdag 18 juni 2013

Det enkla kan också ge mycket lärande

Hej!

De senaste dagarna har vi varit ute mycket och njutit av sol, sommarregn och störtskurar. Alla ord som börjar på S som i sandlåda...
I sandlådan väckte jag till liv från min egen barndom leken "hänga gubbe" där barnen och jag turades om att hitta på olika ord med olika svårighetsgrader. Det väckte nyfikenhet kring bokstäver, vad är ett ord, får man ha med egennamn etc? Dubbelbeteckning blev också en utmaning för barnen för står det glas eller glass? Detta höll vi på med under en hel förmiddag och sedan för att få mervärde på lärandet använde vi appen Hänga gubbe på lärplattan. Få se nu om ni kan klura ut ordet med hjälp av vår ledtråd?

Glad _ _DSO_ _ _ _!


tisdag 11 juni 2013

Lärandets kärna!

Imorgon är det skolavslutning och i min omgivning finns ett litet barn som för en tid sedan skulle ha gått till sin egen med en klump i magen. En historia som är värd att berättas för er och som förhoppningsvis kan ge en tankeställare. Det gjorde den för mig när den berättades.

Efter några tuffa år i skolan med misslyckande, hög prestationsångest, dålig självkänsla och en rad dåliga minnen och erfarenheter gav till slut ett barn som inte ville gå dit. Hen hade tappat lusten till lärandet, glädjen och nyfikenheten till att lära sig nya saker, kunskapstörsten fanns inte. Kraven blev för stora och hen kunde inte leverera vad som förväntades eftersom det var högt uppsatta mål. Mål som inte gick att genomföra när det fanns andra stora hinder på vägen i det som ska vara det lustfyllda lärandet....

Det gick så långt att hen inte klarade de krav som ställdes när hen skulle skriva i skolan, skrivglädjen var DÖD och UTROTAD! Det var varken roligt eller lustfyllt att skriva när det viktigaste var att hen hade glömt punkten, hen hade inte med den stora bokstaven, hen hade inte skrivit rätt, hen formade bokstäverna fult så ingen kunde läsa dem, hen hade inte skrivit av de rätta orden på tavlan, hen hade inte gjort sin läxa bra.....osv,osv,osv

MEN hen var bra att hämta skolfrökens stenciler i kopieringsrummet!

Det ska också sägas att i hens klassrum användes inga digitala verktyg såsom lärplattor ( det fanns en dator att tillgå dock), inte heller använde man ASL som en metod att försöka ge hen lusten tillbaka. (Det är ju de beprövade metoder och mina erfarenheter som jag själv skulle ha använt mig utav samt självklart gjort allt för att boosta hen så mycket de bara gick).

MEN hen fick en ny pedagog, fick kliva in i ett nytt sammanhang och plötsligt hände något.

Idag ser hen möjligheterna istället!

Idag har hen öppnat dörren till lärandets port!

Idag har hen fått möta en av alla de fantastiska lärare som finns runt om i vårt land!

Idag VILL hen lära sig!

Hur vet jag det? Jo, för imorgon går hen till sin skolavslutning med stolta kliv och högt buret huvud. Hen ska lämna över en egenhändigt skriven text (på dator) till sin lärare som en sommargåva. En gåva som inte är bara till denna lärare utan även till er andra som lyfter dessa barn i skolan. Till alla er som tror på barnen ni möter, tror att de en dag kommer att lyckas och nå målet!

This is it!

Det är det här vad det det lustfyllda och livslånga lärandet handlar om. Nalle Phu lär ha sagt en gång att "ingen kan vara nere med en ballong". Så ett stort TACK till alla de lärare som ger "ballonger" till de barn/ elever de möter så att de får chansen att lyfta...

Detta tack har hen skrivit till sin lärare:

Du är den bästa lärare man kan ha i hela världen.
Du har gjort ett sånt underverk för mig.
Du har hjälpt mig genom skolan och det är jag tacksam för.
Du är en bra lärare för om nån pratar säger du till så det blir tyst och då kan man plugga och det går bra när klassen är tyst det är kanske inte bara jag som känner det.
När man har gjort ett prov så har man fått den hjälp man behöver och det tycker jag är bra.
Jag kommer aldrig glömma dig som lärare för du är den bästa lärare som man kan ha och jag hoppas det går bra när du jobbar med din nya klass nu i höst.

M v h Hen

Så mitt tips är till alla lärare runt om i landet- ge barnen/ eleverna möjlighetern att få erfara känslan av att lyckas! Ge dem ballonger så att de får chansen att lyfta. Sikta mot stjärnorna så kan de nå månen och mer därtill. Ju fler kunskapsballonger de får desto lättare får de att kunna lyfta mot lärandets himmel ( och ballonger är både billiga, användbara, lustfyllda och roliga)

Ha en bra sommar allesammans!

Tessanonsdag 15 maj 2013

Framtidens lärande och ASL

Vilken fantastisk dag! Har idag varit i Stockholm på ASL (att skriva till läsning) med många intressanta föreläsningar, tankar, möten med nya och gamla bekantskaper och vänner, nätverkande och inspiration. Äntligen korsades Marie A ( öpedagogen) och min väg. Så roligt att få träffas då vi har samtalat många gånger i sociala medier kring bl.a The Big 5. Tack också till Ulrika J från The write to read projektet för många spännande infallsvinklar och som vår gruppledare.

Det var också roligt och intressant att så många forskare fanns på plats från Sandviken, Sollentuna, Halmstad, Dalarna m.fl. Fick också för första gången höra på Arne Trageton och inväntar med spänning hans nya bok där förskolan också kommer att finnas med. Ett stort tack också till Anders för en trevlig lunch! Ett stort tack också till arrangörerna med Erica Lövgren i spetsen.

Det är sådana här dagar som sätter guldkant på vardagen, som ger ork att fortsätta att ge barnen samma möjligheter till att finna guldet vid regnbågens slut. Med det menar jag de magiska ögonblicken av lärande. Något som ibland kan kännas omöjligt att genomföra men är fullt möjliga om vi som lärare tror på lärandets magi.

Nu sätter jag här på pränt vad jag bär med mig från dagen så kanske både du och jag kan återkomma till det när vi behöver tanka...fylla på energi...hämta kraft...lust...motivation ... För det är en sådan kick att få ta del av allt spännande som en sådan här dag kan ge.

Ta ögonkontakt med varandra!

Lagarbete Skrivglädje

Ni inger hopp! Beprövad erfarenhet- VI

Att lära av och med varandra är en viktig investering för livet

Varför gör vi som vi gör ?

Belägg det du ser Motivation

Viktigt Riktigt Meningsfullt

Var din egen kritiska vän Eldsjälsvittring

Ni är viktiga för andra!
tisdag 16 april 2013

Sagotema med Uppsala anknytning

Vårens sagotema fortsätter med Pelle Svanslös där vi läser ur en klassisk kapitelbok om dessa underbara katter. Boken väcker en rad frågor hos barnen kring värdegrundsfrågor och vänskap. Många handlar om varför Måns gör som han gör, retas, narras, förstör och är elak mot Pelle. I temat lyfter vi in en rad olika digitala verktyg. Vi har bl. a skrivit tankekartor, genomfört bildsökningar, kopplat upp storskärmen, sett på film, dokumenterat, fotat, filmat, via google earth sett våra hus och där Pelle och hans vänner bor. Då vi själva bor i samma stad tyckte barnen att de välkända byggnaderna var intressant så där fördjupade vi oss ett slag. Det blev fantastiska målningar och skapande av våra Uppsala byggnader, Uppsala slott, Domkyrkan och Gustavianum.

söndag 10 mars 2013

Sagotema

Under denna termin har vi sagotema med barnen. Temat har kommit till mycket utav barnens stora intresse för det skrivna ordet, för bokstäver, berättande och alla härliga samtal vi har med barnen. Mycket inspiration får de i en del av de appar vi tillsammans använder som puppet pals, iMovie, Pic collage, toonastic mfl. Som en fortsättning på värdegrundstemat och vår kompissol läste jag högt för barnen boken om Pricken. Efteråt arbetade vi vidare genom samtal om Olika och Lika
och ritade valfritt vad vi kom ihåg från sagan.