torsdag 28 februari 2013

Kunskapsträdet växer så det knakar

Hej! På blocket där jag arbetar har jag skapat ett kunskapsträd från en i'de som dök upp i TBF Facebook gruppen. Man kan kalla det en vidareutveckling av våra förmågeväggar som vi har haft nu ett tag på förskolan. Längst ner vid rötterna finns de fem förmågorna, sedan förskolans utvecklingsmål, efter det kommer vår matris som kan användas vid teman, projekt, planering och uppföljning. Uppe i trädkronorna har jag satt vår pedagogiska dokumentation kring vad vi har gjort i verksamheten samt kopplat på till bilderna det enskilda läroplansmålet. Arbetet är inte helt klart och kommer att utvecklas under tiden ju fler insikter man får men är ett sätt för mig att synliggöra tankarna och målet för kollegor, föräldrar och barnen . Skriv gärna en kommentar kring vad ni tycker, hur arbetet skulle kunna utvecklas och förädlas. Är tacksam för respons.lördag 2 februari 2013

ASL i förskolans värld

Vi pratar ofta i förskola och skola om ordet Literacy som betyder att befinna sig i ett språklandskap. Barnens nyfikenhet på bokstäver och siffror är stort hos oss. Vi pratar om bokstäver, undersöker dem, testar att skriva dem, höra hur de låter, arbetar med våra namn, vår första bokstav, skriver på datorn och lärplattan. Hela tiden i den dagliga verksamheten pågår det olika Literacy aktiviteter där barnen tränar sina förmågor, reflektera, analysera, provar och omprövar, sortera och strukturera och kommunicerar.
Det är underbart att få ta del av deras nyfikenhet och lärande. Det vi förmedlar att deras lärande och skrivande är Viktigt och på Riktigt!