torsdag 9 oktober 2014

Sinnliga upplevelser

Hej! Idag skedde det magi på förskolan och jag var där! Jag fick uppleva den magiska stunden tillsammans med barnen som är 1-3 år. Magiska under var det. Jag designade rummet i förväg med en projektor, ett bord med en lärplatta där jag använda appen line art och glow art mfl i samma genre. Spännpapper på väggen, en korg med kritor och några lysande discofingrar och discoboll (från TGR för en billig peng). Mörklagt rum och sedan bjöd jag in barnen. Jag gav ingen instruktion utan följde dem i deras nyfikenhet och lust. Fanns med hela tiden  och dokumenterade genom att fota och filma vad som hände i rummet. Det jag såg var fantastiskt. 
" där fanns en pojke som upplevde ljuset och skuggorna med orden- dä händer, dä händer med blicken mot taket
där fanns en flicka som tog av sig strumporna och tittade på färgerna på sina fötter, 
där fanns två ett åringar som turades om att dra med fingrarna på lärplattan och se vad som hände på den stora duken, 
där fanns pojken som lyste med ficklampan i sin kompis hår, dä råsa, dä båå, dä gjön, 
där fanns barnen som rörde sig fritt mellan lärplattan till att ta kritorna och rita med färgerna, 
där fanns barnen som tittade på färgernas skiftningar på sina kläder och ansikten 

Det var helt magiskt att få uppleva detta med dem. 

Lpfö 2010 säger att vi ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära. 

Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärande. 

Så lycklig att jag fick dela denna stund tillsammans med barnen.