måndag 19 maj 2014

Nu kommer de till skolan- Hur tar skolan emot dem?

Denna tid på året handlar om att vara brobyggare mellan förskola och förskoleklass. Om samverkan oss emellan. Vi ska besöka barnens skolor och träffa deras nya fröknar och klasskamrater. Jag ska ha avslutningssamtal med barnens föräldrar. Barnen funderar och pratar mycket om höstens start i förskoleklassen. Idag tittade vi på filmen om Alfons när han började i skolan och sedan fick barnen skriva ner sina tankar valfritt på lärplatta eller med penna. De valde också olika appar vi tidigare har arbetat med för att skriva, bookcreator, educreations och ordens magi. Jag hoppas nu verkligen att barnens blivande skolor tar tillvara på dessa barns nyfikenhet, lust och kunskaper i höst. För några år sedan i Nacka på deras uneconferance tog vi upp frågan kring HUR skolan skall möta upp dessa (digitala generationen) barn? I höst kommer de!!!