lördag 2 februari 2013

ASL i förskolans värld

Vi pratar ofta i förskola och skola om ordet Literacy som betyder att befinna sig i ett språklandskap. Barnens nyfikenhet på bokstäver och siffror är stort hos oss. Vi pratar om bokstäver, undersöker dem, testar att skriva dem, höra hur de låter, arbetar med våra namn, vår första bokstav, skriver på datorn och lärplattan. Hela tiden i den dagliga verksamheten pågår det olika Literacy aktiviteter där barnen tränar sina förmågor, reflektera, analysera, provar och omprövar, sortera och strukturera och kommunicerar.
Det är underbart att få ta del av deras nyfikenhet och lärande. Det vi förmedlar att deras lärande och skrivande är Viktigt och på Riktigt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar