söndag 4 januari 2015

Den röda tråden

Blev så glad för denna recention av Monica Neimi. Självklart reflekterar jag gärna vidare med dig kring den röda tråden i det livslånga lärandet. Vad är de viktigaste förmågorna och kunskaperna våra barn och elever behöver nu och i framtiden? Vilka människor önskar framtidens arbetsgivare? Hur kan vi ge våra unga en syn att tiden i förskolan och skolan ska vara ett intressant, lärorikt och givande möte för alla parter-varje dag och i ett livslångt perspektiv. Inget som de ska stå ut med för stunden i hopp om att något bättre kanske kommer senare. De ska inte behöva möta "jobbtrötta" pedagoger med Alfonsord som vänta, vi ska bara hinna med....
Börja 2015 med att fundera på frågan varför går du till jobbet? Vilken skillnad vill du göra? Vad tror jag att våra barn och elever behöver idag? Vuxna som lyssnar, finns där och tror på dem. Det handlar om relationsskapande och att mötas med respekt och förtroende. Från båda håll. Mynt har alltid två sidor. Det är dags att vi vänder på mynten och lyssnar på våra barn och elever. De kan hjälpa oss att vi utvecklas i vår profession. De vet ju ofta själva vad de saknar om vi bara vågar fråga dem. Det handlar faktiskt om deras verksamhet, utbildning och framtid. Tack Monica för dina ord och jag finns här att reflektera tillsammans med. http://ipadiosd.wordpress.com/2015/01/03/mediepedagogik-pa-barnens-villkor/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar